HSUN I

40.000 vnđ

HSUN II

100.000 vnđ

HSUN III

180.000 vnđ

HSUN IV

300.000 vnđ
Dung lượng 1000 MB 2000 MB 4000 MB 5000 MB
Băng thông 20 GB 50 GB 80 GB 150 GB
Hỗ trợ tên miền 01 03 05 08
Subdomain 10 20 40 80
Parked Domains 10 20 40 80
MySQL Database 5 10 15 15
Email Account 5 10 15 20
Ftp Account 5 10 15 20
Công nghệ CloudLinux - Cpanel
Backup Hàng tháng
Datacenter Viettel IDC / VDC
Thời hạn thanh toán 12 Tháng 06 Tháng 03 Tháng 03 Tháng
Ưu đãi Miễn phí hỗ trợ chống DoS/Botnet 500Mbps - Giảm 5% khi thanh toán 6 tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Các dịch vụ bổ sung
Mua thêm 1000MB dung lượng 20.000 VNĐ/ Tháng
Mua thêm 5GB băng thông 20.000 VNĐ/ Tháng
Hỗ trợ thêm 01 tên miền 30.000 VNĐ/ Tháng
BoostSpeed 50.000 VNĐ/ 1 Domain/ Tháng