SUN SI

15.000.000 vnđ

SUN SII

20.000.000 vnđ
CPU E3-1230 / E5620 E3-1230 / E5620
RAM 16 GB DDR3 ECC 32 GB DDR3 ECC
HDD (Data storage) 4 x 1 TB (RAID 1+0) 4 x 2 TB (RAID 1+0)
SSD (File caching) 2 x 120 GB Intel SSD (RAID 1) 2 x 120 DB Intel SSD (RAID 1)
Raid Card Adaptec RAID 6805 RoHS SGL Adaptec RAID 6805 RoHS SGL
Network 300Mbps 500Mbps
Bandwidth Unlimited Unlimited
Datacenter VDC, Viettel IDC VDC, Viettel IDC
Thanh toán 06 Tháng 06 Tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Các dịch vụ bổ sung
Nâng cấp đường truyền lên thêm 100Mbps 2.000.000 VNĐ/ Tháng
Nâng cấp đường truyền lên 1Gbps 15.000.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 4GB RAM 300.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 8GB RAM 500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 địa chỉ IP 200.000 VNĐ/ Tháng