SUN I

4.000.000 vnđ

SUN II

5.000.000 vnđ

SUN III

6.000.000 vnđ
CPU E3-1230 3.20GHz E3-1270 3.40GHz E5-2620 2.00GHz
RAM 04 GB DDR3 ECC 04 GB DDR3 ECC 16GB DDR3 ECC REG
HDD 2 x 500 GB WD RE4 2 x 500 GB WD RE4 2 x 500 GB WD RE4
IP Address 01 01 01
Bandwidth Không hạn chế Không hạn chế Không hạn chế
Network 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Datacenter VDC, Viettel IDC VDC, Viettel IDC VDC, Viettel IDC
Thời hạn thanh toán 3 Tháng
Ưu đãi Miễn phí hỗ trợ chống DoS/Botnet 200Mbps - Giảm 5% khi thanh toán 6 tháng
Phí khởi tạo 800.000 vnđ
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Các dịch vụ bổ sung
Nâng cấp đường truyền lên 200Mbps 5.000.000 VNĐ/ Tháng
Nâng cấp đường truyền lên 500Mbps 8.000.000 VNĐ/ Tháng
Nâng cấp đường truyền lên 1Gbps 15.000.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 2GB RAM 200.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 4GB RAM 400.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 250GB SATA2 300.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 1TB SATA2 500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 120GB SSD 500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 240GB SSD 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 địa chỉ IP 200.000 VNĐ/ Tháng
Hỗ trợ chống DoS/Botnet > 200Mbps < 500Mbps 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Hỗ trợ chống DoS/Botnet toàn phần 3.000.000 VNĐ/ Tháng