SUN E3-1230

3.500.000 vnđ

SUN E3-1270

4.500.000 vnđ

SUN E5-2620

9.000.000 vnđ
CPU E3-1230 3.20GHz E3-1270 3.40GHz E5-2620 2.00GHz
RAM 08 GB DDR3 ECC 16 GB DDR3 ECC 64 GB DDR3 ECC
HDD 2 x 250 GB SATA 2 x 250 GB SATA 2 x 250 GB SATA
IP Address 05 05 05
Bandwidth 15TB 15TB 15TB
Network 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
Datacenter US/NL - Tier 3 US/NL - Tier 3 US/NL - Tier 3
Thời hạn thanh toán 3 Tháng
Ưu đãi Giảm 5% khi thanh toán 6 tháng, miễn phí DirectAdmin
Phí khởi tạo Miễn Phí
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Các dịch vụ bổ sung
Tăng Bandwidth lên 20TB 600.000 VNĐ/ Tháng
Tăng Bandwidth lên 40TB 1.000.000 VNĐ/ Tháng
Tăng Bandwidth lên 100TB 3.000.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 4GB RAM 500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 16GB RAM 1.500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 250GB SATA2 300.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 1TB SATA2 500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 120GB SSD 700.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 1 ổ cứng 240GB SSD 1.500.000 VNĐ/ Tháng
Thêm 05 địa chỉ IP 200.000 VNĐ/ Tháng