Câu hỏi thường gặp

1. Ảo hóa là gì ?

Ảo hóa là một trong những xu hướng công nghệ hàng đầu trên thế giới ngày nay ứng dụng cho việc tiết kiệm tài nguyên của máy chủ , ước tình khoảng 50-70% tài nguyên của máy chủ không được sử dụng một cách thường xuyên , công nghệ ảo hóa này giúp máy chủ có thể chia sẽ tài nguyên thành nhiều máy chủ con mà vẫn hoạt động một cách độc lập trên một máy chủ.

2. Máy chủ là gì ?

Máy chủ thường được gọi là SERVER , trong thời gian 10 năm trở lại đây tại Việt Nam máy chủ được đưa vào sử dụng nhiều hơn và các ứng dụng trên máy chủ cũng đa dạng hơn , máy chủ thường được sử dụng cho các tổ chức , công ty , và cá nhân có nhu cầu sử dụng trong việc thượng mại điện tử và phát triển các nội dung số trên mạng Internet.